Schipper:
Wouter Akkerman
Tel. 06-5350 4551

[Email]
De Witte Raaf
zeilenmetdewitteraaf.nl

Geschiedenis van de Witte Raaf

Pagina 1     Pagina 2

Ir. Tromp, destijds directeur van van Philips, heeft in 1954 aan Baron van Hoëvell opdracht gegeven een éénmalig ontwerp te maken van een kits bestemd om wedstrijden maar ook toertochten mee te varen. Van 1955 tot eind 1963 heeft het schip op de Europese wateren wedstrijden gevaren o.a. tweemaal de Fastnet race.

Het schip is verkocht aan de Philips directeur op de Filippijnen. Deze heeft het schip verscheept naar Manilla. Een voorwaarde was dat het schip niet meer de naam Witte Raaf mocht dragen, die naam was verbonden met de heer Tromp. Het onderhoud van het schip werd gedeeld met drie man, daaruit volgend ontstond de naam Trident. De naamswisseling heeft onheil bezorgd. Slechts twee weken na aankomst in Manilla ontstond een orkaan. Een baggerschip sloeg los van zijn ankers en nam de Trident mee. Het schip heeft drie dagen op een krib gelegen. De schade werd hersteld, er kon weer gevaren worden.