Schipper:
Wouter Akkerman
Tel. 06-5350 4551

[Email]
De Witte Raaf
zeilenmetdewitteraaf.nl

DoorvaartDe Witte Raaf

Een avontuurlijk schip voor ondernemende mensen
Ze heeft in de 50-er jaren aan vele wedstrijden deelgenomen.
Ze heeft barre tochten doorstaan.
Ze is stoer op zee en ijdel in de havens.
Ze is ongedurig en wil veel varen langs mooie kusten.
Ze bindt zich niet aan een vast vaargebied.
Haar afmetingen zijn: 13,50 meter over de stevens, 3,50 meter is haar grootste breedte en bij 1,85 meter loopt zij aan de grond.
Ze kan aan zes à zeven personen een slaapplaats bieden.
Deze klassieke kits is in 1955 te water gelaten en van 1996 tot 2002 volledig gerenoveerd.
Haar wetenswaardigheden staan beschreven in de Waterkampioen 20 van 2002.

Mogelijkheden
Alleen varen heeft zijn bekoring, je kunt doen en laten wat je wilt. Maar het geeft toegevoegde waarde als je de mooie momenten met gelijkgestemden kunt delen. Daarom neem ik van tijd tot tijd opstappers mee. In de maanden dat ik vaar kunt u op- en afstappen waar het u uitkomt. U kunt trajecten ook per auto of met de fiets afleggen, van haven naar haven, waarbij u 's avonds weer aan boord verblijft. Op die manier kan met enige flexibiliteit een heel gevarieerde en bijzondere vakantie ontstaan. Zie voor meer details de pagina "Meevaren".

Het laatste nieuws over de Witte Raaf vindt u op pagina "Actueel".